یادی از او

دست نیاز ، چشم امید ...

یادی از او

دست نیاز ، چشم امید ...

مشخصات بلاگ
یادی از او
پربیننده ترین مطالب

هب لی کمال الانقطاع الیک...


خدای من!

یاری ام کن ، مـرا در مسیر خـودت،

تا تمامی بـند های وابستگی را بـبرم.